Gyarmathy György Emlékünnepély

Dr. Gyarmathy György (1933-2009) az öregotthon fő mecénása volt. Az ő segítségével épült fel az intézmény mindkét szárnya. 2010-ben emléke előtt tisztelegtünk és kopjafát avattunk.